Zoznam členov (stav z decembra 2013)

Meno Titul Obec
Adamková Mária MUDr. Martin 8
Benetin Ján Doc., MUDr., PhD. Bratislava 2
Bereš Alexander MUDr. Banská Bystrica 5
Betina Svätopluk Mgr., PhD. Bratislava 2
Bodnárová Oxana MUDr. Košice 1
Bratský Ladislav MUDr. Košice 1
Bujnovská Janka MUDr. Gerlachov okr. Poprad
Bunová Barbora PaedDr., PhD. Skalica 1
Cimprichová Andrea MUDr. Trenčín 1
Czöveková Eva MUDr. Košice 11
Černák Pavel Doc., MUDr., PhD. Bratislava 214
Červenák Milan MUDr. Lučenec 3
Čuchran Peter MUDr. Michalovce 1
Čunderlíková Mária MUDr. Prešov 1
Dimitrov Ivan MUDr. Bratislava 5
Dornetzhuberová Magda MUDr. Bratislava 3
Dovinová Ima RNDr., PhD. Bratislava
Dragašek Jozef MUDr., PhD. Košice
Drančík František MUDr. Nové Zámky
Drímalová Milena MUDr., CSc. Martin 1
Ducárová Ivana MUDr. Prešov
Dupejová Beáta MUDr. Banská Bystrica 1
Dvorák Miloslav MUDr., PhD. Spišská Nová Ves
Džugan Ján MUDr. Michalovce 1
Fedorčáková Magdaléna MUDr. Humenné 1
Fiziková Iveta MUDr. Zvolen 1
Gajdoš Eduard MUDr. Bojnice
Galanda Miroslav Prof., MUDr., CSc. Banská Bystrica 11
Galbavá Mária MUDr. Stará Turá
Galková Viera MUDr., PhD. Košice
Garay Róbert MUDr., CSc. Bratislava 214
Gažiová Miriam MUDr. Bratislava 2
Gdovinová Zuzana Prof., MUDr., PhD. Košice
Gmitterová Karin MUDr., PhD. Sereď
Gortha Štefan MUDr. Bratislava 1
Gurčík Ladislav MUDr. Spišská Nová Ves 1
Hapalová Zuzana MUDr. Bratislava 5
Hauserová Zuzana MUDr. Košice 1
Herényiová Judita MUDr. Lučenec 1
Hideghétyová Eva MUDr. Šamorín
Honisch Henrich MUDr. Košice 11
Hrehorovská Milena MUDr. Košice
Hricko Jozef MUDr. Levoča
Hrnčiarová Anna PhDr., CSc. Bratislava 47
Hrubý Radovan MUDr., PhD. Martin 1
Chochol Dárius MUDr. Bratislava 1
Chochol Juraj MUDr. Bratislava
Chovanová Vlasta MUDr. Kalinkovo
Ignjatovičová Dana MUDr. Banská Bystrica 1
Imrišková Anežka MUDr. Nitra 1
Ingrová Simone RNDr. Bratislava
Jagla Fedor MUDr., CSc. Bratislava 1
Janík Peter MUDr., PhD. Bratislava
Janočková Mária MUDr. Košice 1
Jánošíková Mária MUDr. Rimavská Sobota 1
Jati Miroslav MUDr. Bratislava
Jergová Lýdia MUDr. Prešov
Kalafusová Ľudmila MUDr. Košice
Kašparová Svatava RNDr., PhD. Bratislava
Kontrošová Viera MUDr. Bratislava 42
Kovácsová Katarína MUDr. Dunajská Streda
Kováčová Oľga MUDr. Myjava 1
Kováčová Slavomíra MUDr. Nitra
Kubáni Michal MUDr. Galanta
Kučerová Anna MUDr. Košice 11
Kucharík Martin MUDr. Bratislava
Kukumberg Peter Prof., MUDr., PhD. Bratislava
Kurucová Eva MUDr. Poprad 1
Kušnieriková Bronislava MUDr. Bratislava
Lackovičová Ľubica Mgr., PhD. Trnava
Lazarová Gabriela MUDr. Košice
Liptáková Soňa MUDr. Kremnica
Lisá Iveta MUDr., CSc. Bratislava
Lisická Dana MUDr. Skalica 1
Lovíšková Miroslava MUDr. Bratislava
Martinková Jana MUDr. Bratislava
Masaryková Alena Mgr. Bratislava, Lazaretská 8
Mészáros Miklóš MUDr. Senec
Mihál Andrej MUDr. Bojnice
Mikuľáková Martina MUDr. Becherov
Minár Michal MUDr. Piešťany
Mirossay Peter MUDr. Košice 1
Mochnacký Michal MUDr. Spiššská Nová Ves 1
Mravec Boris Doc., MUDr., PhD. Bratislava 5
Muchová Jana MUDr. Pezinok 1
Murgaš Miroslav MUDr. Nitra 1
Nábělek Ludvik MUDr., PhD. Banská Bystrica 1
Nábělková Alena MUDr., CSc. Banská Bystrica 1
Nikolová Iveta MUDr. Bratislava 4
Novosadová Zuzana PhDr. Košice - PIRAM s.r.o.
Pajor Ján MUDr. Liptovský Mikuláš
Pakosová Eva MUDr., PhD. Bratislava
Papšová Renáta MUDr. Bratislava
Patarák Michal MUDr. Banská Bystrica
Paulini Milan MUDr. Trnava 1
Pavlík Vladimír MUDr. Košice 22
Plavá Erika MUDr. Dunajská Streda 1
Póczik Gábor MUDr. Šahy
Podhoranská Dáša MUDr. Báhoň
Poprac Miloš MUDr. Bratislava
Pristašová Eva MUDr., PhD. Bratislava 1
Rakús Alojz Doc., MUDr. Bratislava 1
Rosenbergerová Terézia MUDr. Košice 23
Rozprávková Eva MUDr. Košice 11
Ružinská Iveta MUDr. Poprad 1
Sabo Ján MUDr. Košice 1
Sabová Mariana MUDr. Trebišov
Samson Jozef MUDr. Komárno 5
Skalská Dagmar Mgr. Kováčová
Smelý Igor MUDr. Prešov 1
Sumegi Teodor MUDr. Bratislava 1
Šafčák Vladimír MUDr., PhD., MPH Košice 1
Šepitková Želmíra PhDr. Bratislava 47
Šlosárová Marta MUDr. Partizánske
Štefanková Judita MUDr. Levice 1
Timárová Gabriela MUDr., PhD. Bratislava
Tkáčik Vladimír MUDr. Hanušovce nad Topľou
Tormášiová Mária MUDr., PhD. Nižný Klatov
Tóth Róbert MUDr., Mgr. Košice
Tóthová Mária MUDr. Piešťany
Turček Michal MUDr., PhD. Bratislava 1
Typčuková Katarína MUDr. Humenné
Urbán Karol MUDr. Košice 11
Valkovič Peter Doc., MUDr., PhD. Bratislava
Valkovičová Ľudmila MUDr. Zlaté Moravce 1
Vaník Viktor MUDr. Stropkov
Vašková Milada MUDr., CSc. Košice
Velecký Peter MUDr. Moravany nad Váhom
Viceniková Anna MUDr. Liptovský Mikuláš 1
Vojteková Anna MUDr. Dolný Kubín 1
Vranková Oľga MUDr. Trenčín
Weissová Oľga MUDr. Senec
Zeman Jozef MUDr. Skalica 1
Zentková Ivana MUDr. Poprad, Neurologické odd.
Žoldošová Zlatica MUDr. Poprad, Tatramedia s.r.o.