Predsedníctvo

SLOVENSKÁ NEUROPSYCHIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ

(pri Slovenskej lekárskej spoločnosti)
ustanovená v roku 2006

PREDSEDNÍCTVO (funkčné obdobie 2015 – 2019)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
predseda

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
podpredseda

Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
vedecký tajomník

ČLENOVIA
Doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.
prim. MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
MUDr. Peter Janík, PhD.
prim. MUDr. Andrej Mihál
prim. MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
Doc. MUDr. Alojz Rakús

DOZORNÁ RADA
MUDr. Michal Minár, PhD.
prim. MUDr. Dárius Chochol
MUDr. Gábor Póczik (predseda)