Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

VII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 

 

Ctení kolegovia, 


na tejto webovej stránke ošetríme všetkých, ktorí sú senzitívni k radaru neurovied. Vejár ich informácií – teoretických a klinických – vysiela, ale i prijíma Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť ustanovená v r. 2006.

Stránka bude seizmogramom formujúcej sa slovenskej neuropsychiatrie – modernej a neobyčajne turbulentnej disciplíny, ktorá sa rozvíja okolo nás. Ako samostatný odbor, popri jestvujúcej neurológii a psychiatrii ju vyčlenila smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2001 / 19, ktorá rezonuje v samostatnom nariadení vlády SR č. 213 / 2004. Popri Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti ( SNPS ) sa bude o rozvoj neuropsychiatrie diagnosticko – liečebne, vedecko - výskumne ako i edukačne postgraduálne usilovať novovzniknutý Ústav neuropsychiatrie pri SZU.

Vitajte teda na našej stránke všetci úprimní kolegovia zo širokého akčného rádia neurovied so svojimi vedomosťami, nápadmi, názormi, postrehmi, podnetami i konfrontáciami. Pripomínajme si pritom všetci M. Faradaya : „Work, finish, publish“.

Peter Kukumberg